Vår idé

LOKALT TILLGÄNGLIG TEATER ÄR VÅR IDÉ. FRAMFÖR ALLT ATT FÖRA UT BARN- OCH UNGDOMSTEATER NÄRMARE PUBLIKEN, BARN OCH UNGDOMAR, I VÅR KOMMUNS OLIKA DELAR.

Vi kommer att erbjuda föreställningar genom Riksteaterns utbud, men också köpa in föreställningar av lokala producenter verksamma i Nacka.

Våra barn och ungdomar kommer att nås genom affischering på allmänna anslagstavlor, i biblioteken samt i skolor/förskolor. Vi använder även vår hemsida och vår Facebook-grupp. Vi lägger ut information om våra föreställningar i olika grupper i sociala medier som t ex ”Det händer i Nacka”, ”Grannsamverkan i Boo” med flera. Vi har ett nära samarbete med Älta Kulturknut, Dieselverkstaden, Fisksätra Folkets Hus och Boo Folkets Hus, och kan på så sätt få tillgång till dessa kulturhus olika informationskanaler. Vi försöker alltid få in info om våra föreställningar i evenemangskalendrarna i Nacka Värmdö Posten och Mitt i / Nacka. Vi gör även informationsutskick till medlemmarna i vår förening.

Vi tror det är en framgångsfaktor att vi i första hand arbetar med våra ”små och lokala scener” i Fisksätra, Orminge, Sickla och Älta. Där får vi en ”naturlig närhet” till vår publik. Våra främsta samarbetspartners i Nacka är Älta Kulturknut, Dieselverkstaden, Fisksätra Folkets Hus och Boo Folkets Hus – men en målsättning är också att kunna erbjuda föreställningar på lämpliga scener i Värmdö.

  • Vi förstärker utbudet av kvalitativ scenkonst riktad till barn och unga
  • Vi tillför nyskapande scenkonst till kulturutbudet i vår kommun genom att vi har till Riksteaterns hela repertoar till vårt förfogande
  • Genom vårt samarbete med kommunens kulturhus är våra föreställningar lätt tillgängliga för flertalet barn/unga i kommunen
  • Den konstnärliga kvaliteten är genomgående hög. (T.ex hade vi Cullbergbalettens interaktiva barn-/ungdomsföreställning ”Intergalactic Underwater Palace” våren 2018).
  • Delaktighet och kreativt skapande löper som en röd tråd i vår verksamhet genom att vi ser våra föreställningar som en katalysator för att stimulera barn/unga att själva vilja pröva scenkonst. Genom vårt samarbete med kulturhusen, kan vi även koppla föreställningarna till information/erbjudande om de olika kulturkurs-anordnarnas utbud av dans- och teaterkurser för barn/unga.