Möjligheternas scen

Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. Helt unikt i världen.

40 000 medlemmar i över 230 riksteaterföreningar runt om i Sverige bildar Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst.

Riksteatern når genom allt man arrangerar, förmedlar och producerar cirka 1 miljon människor varje år. På kongressen vart fjärde år fattar medlemmarna övergripande beslut om hur teatern och folkrörelsen ska drivas och utvecklas framåt.

Oavsett till vem teaterföreningen riktar sig är det allra mesta av arrangörsarbetet ideellt och utförs på fritiden. Ofta samarbetar riksteaterföreningen med andra lokala organisationer på orten för att bredda nätverken och på sätt hitta publik till sina arrangemang. Tillsammans lägger de aktiva medlemmarna ner ungefär 280 000 timmar per år i sitt ideella engagemang.

Vi som arbetar med Nacka & Värmdö Riksteater är alla engagerade på andra håll inom Nacka, Värmdö och Stockholm – med folkets hus, teatrar, museum, konsthallar och olika fritidsverksamheter. Vi ser och upplever varje dag behoven av fantasi, berättelser, förståelse, reflektioner och meningsfull underhållning i form av teater uti vår omvärld. Inte minst för de unga, och inte minst för alla våra nya unga. De som möter ett nytt land och en ny kultur.

Kan alla mötas inom den skattkammare som teatern utgör, med sina möjligheter till att såväl skildra verkligheten, få publiken tänka efter och reflektera som att underhålla tror vi att vi gör vår tillvaro lite rikare. Lite mer jämlik och medmänsklig.

Bli en del av Riksteatern!
Som privatperson är du välkommen som medlem i en av ca 230 Riksteaterföreningar.

Vill din förening, organisation eller ditt företag bli en del av Riksteatern finns det flera sätt.

Läs mer i Riksteaterns verksamhetsberättelse 2016: Bläddra i verksamhetsberättelsen här